Для поліпшення психологічного клімату в дитячому колективі

Для поліпшення психологічного клімату в дитячому колективі відомий американський психолог Роберт Марзано радить:

1.Коли вчитель звертається до дитини на ім’я, цим він підкреслює повагу до особистості, що притаманне демократичному, гуманістичному стилю.
2.звертатися до дітей на ім’я;
3. допомагати дітям відчути свою значущість, що вони визнані як ним, так і ровесниками;
4.частіше використовувати виховні та методичні можливості гумору;
5.поганий настрій учителя не повинен впливати на дітей;
6.оптимістична установка, віра в дитину – запорука позитивного психологічного комфорту в колективі;
7.бути щедрим на похвалу;
8. педагогічний такт – засіб гармонізації спілкування;
 9.невимушено розмовляти з учнями про їх інтереси;
 10.забезпечувати педагогічну підтримку;
 11.спиратися на сильні сторони дитини ;
 12.контролювати свої відносини з “проблемними” дітьми.
Таким чином, позитивний психологічний клімат має велике значення, адже:
• забезпечує об’єднання дітей у згуртований колектив;
• надає простір для прояву й розвитку здібностей, інтересів, нахилів;
• сприяє розвитку творчої самореалізації кожної особистості;
• формує кращі морально-психологічні якості;
• підтримує оптимальний тонус психіки;
• задовольняє вимоги психогігієни (не має шкідливого впливу на психіку та психофізичне здоров’я дитини);
• підвищує емоційний тонус, а значить і працездатність дітей.

                                                     Література

 1. Аникеева Н.П. Психологический климат в колективе. – М.:Просвещение, 1989. – 224 с.
2. Великий тлумачний словник української сучасної мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.:Ірпінь: ВТФ Перун, 2004. – 1440 с.
3. Г.І.Назаренко, Н.О.Філіппова. Створення позитивного психоемоційного клімату в шкільному колективі: Методичний посібник для вчителів, психологів, керівників навчальних закладів. – Харків: ХОНМІБО, 2008. – 176 с.
4. Коломинський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. – К., 1996. – С.80 – 111.
5. Науково-методичні проблеми формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі: Монографія / Т.О. Грабовська, В.С. Демчик, Т.І. Шевченко, О.С. Слісаренко, Є.С. Спіцин, С. Ставскі. – К.: Мауп, 1999. – 134 с.

Графік засідання РМЦ
11 прийомів для покращення дисціпліни у класі
Previous Article
Next Article