Самоосвіта

Проблемна тема школи «Створення сучасного медіа-освітнього простору для успішної самореалізації педагогів та учнів в умовах впровадження Нового Державного стандарту освіти в контексті Нової української школи» Методична діяльність
Методична тема школи «Медіа-освіта, медіа-грамотність, медіа компетентність як інноваційні складові професіоналізму сучасного педагога»
Виховна тема школи «Формування інформаційно-комунікаційної компетентністі вихованців та учнів в умовах роботи шкільного медіахолдігу «ВМ-НФ»
Задачі школи на 2019-2020 навчальний рік
МО вчителів філологічних дисциплін
Проблемна тема Сучасні педагогічні новації, інформаційні, хмарні технології як форма компетентнісного підходу, наступність та перспективність при вивченні української та російської мови як засіб реалізації Державних освітніх стандартів Нової української школи. Керівник МО Харенко Т.І.
Харенко Т.І. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної компетентності школяра. 1. Досвід роботи учителя
2. Додатки до досвіду
3. Урок з української мови з теми Однорідні та неоднорідні означення
4. Урок з ураїнської мови з теми Прикметник
Лавринович І.Ю. Формування загальнокультурної грамотності учнів на уроках української мови та літератури
Єременко В.В. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури Презентація учителя
Андоніна М.Ю.
Мандзій Н.Ф. Використання сучасних інформаційних технологій на уроках російської мови і літератури як засіб розвитку творчого потенціалу учнів Міська педагогічна виставка 2019
Реутова М.В. Впровадження системи активних методів навчання на уроках російської мови як умова формування комунікативної компетенції школярів. 1. Презентація учителя
2. Авторська робота
Добринь Л.М. Використання ІКТ на уроках російської мови та літератури
МО вчителів англійської мови
Проблемна тема Використання сучасних педагогічних новації, інформаційних, хмарних технологій як форму компетентнісного підходу при вивченні англійської мови як засіб реалізації Державних освітніх стандартів Нової української школи. Керівник МО Калошина Т.М.
Калошина Т.М. Використання новітніх методик для розвитку навичок діалогічного мовлення учнів на середньому етапі навчання
Маямсіна О.М. Застосування інтерактивних технологій для формування комунікативної компетентності учнів. Досвід роботи
Сарнацька Н.В. Розвиток діалогічного мовлення на уроках англійської мови в початковій школі Досвід роботи
МО вчителів точних наук
Проблемна тема Методичні та дидактичні аспекти формування компетентно освіченої особистості учнів та вчителів МО шляхом впровадження інтерактивних та інформаційних технологій на уроках математики, інформатики, фізики в ході реалізації Державної освітнього стандарту Керівник МО Горська І.С.
Горська І.С. Інноваційні технології навчання як умова особисто-орієнтованого підходу на уроках математики в ході реалізації державних освітніх стандартів.
Мацакова О.В. Самостійна робота учнів на уроках математики – ланка формування компетентної особистості учнів в ході реалізації державних освітніх стандартів.
Сергєєва Г.В. Розвиток математичної компетенції учнів старшої школи при підготовці до ЗНО
Крамаренко О.В. Впровадження елементів сучасних інноваційних технологій на уроках фізики.
Криницин В.О. Розробка інструменту для оцінювання знань учнів методом тестування на уроках інформатики. Міська педагогічна виставка 2019
Безух Є.А. Адаптивна система навчання на уроках інформатики.
МО вчителів суспільно-природничих дисциплін
Проблемна тема Формування критично мислячої особистості через використання інноваційних медіаосвітніх технологій в умовах впровадження Нового Державного стандарту освіти Керівник МО Давиденко Т.П.
Давиденко Т.П. Формування критичного мислення учнів на уроках історії та географії через використання інтерактивних та медіаосвітніх технологій.
Буркот Л.П. Примінення медіаосвітніх технологій на уроках географії
Старова І.В. Розвиток критичного мислення учнів під час роботи з медіа-джерелами на уроках історії та правознавства Досвід роботи
Михайлова В.В. Методи формування і розвитку критичного мислення учнів на уроках біології 1. Досвід роботи
2. Здоровье сберигающие технологии
3. Моніторинг з біології 8 клас
Єлькін А.В. Міська педагогічна виставка 2019
МО вчителів початкової школи
Проблемна тема Впровадження інформаційних та інтерактивних технологій навчання через формування ключових компетентностей молодших в ході реалізації нового державного стандарту початкової загальної освіти нової української школи. Керівник МО Кукуня Т.В.
Презентація Робота МО початкових класів НУШ Кукуня Т.В.
Кукуня Т.В. Формування читацької компетенції в учнів початкової школи. Досвід роботи учителя початкових класів
Верезовська О.І. Формування математичної компетенції в учнів початкової школи. Авторська розробка НУШ
Тараненко Л.А. Впровадження інноваціїних технологій на уроках математики. Презентація вчителя
Параскевич О.В. Використання інноваційних технологій на уроках мови навчання.
Андрійчишена О.В. Забезпечення наступності в формуванні компетентності освіченої собистості.
Юдіна С.В. Формування математичної компетенції в учнів початкової школи. Авторська розробка НУШ
Стадницька Ю.М. Діяльнісний метод навчання читанню та розвитку мовлення учнів початкової школи. 1. Досвід роботи учителя початкових класів
2. Презентація учителя
МО вчителів фізичної культури
Проблемна тема «Підвищення компетентності учителя фізичної культури через використання інноваційних технологій в ході реалізації Державного освітнього стандарту» Керівник МО Бей В.І.
Бей В.І. Диференційований підхід до учнів на уроках фізичної культури.
Жидков Ю.М. Здоров’язберегаючи технології на уроках фізичної культури
Дорошенко І.В. Профілактика травматизму на уроках фізичної культури
Федорова О.Г. Роль рухливих ігор у фізичному розвитку молодших школярів
МО вчителів естетичного виховання
Проблемна тема Розвиток життєвої компетентності учнів на основі особистістного-орієнтованого підходу шляхом впровадження сучасності інформаційні та інтерактивні технології через реалізацію нового Державного освітнього стандарту. Керівник МО Зінченко А.В.
Кокоріна О.М. Формування компетентно освіченої особистості учнів шляхом впровадження інформаційних та інтерактивних технологій
Зінченко А.В. Розвиток інфомаційної компітентності на уроках трудового навчання через інтерактивні технології в ході реалізаціі нового Державного стандарту оновленої школи.
Болкова З.В. Формування життєвих навичок в учнів та усвідомленого ставлення до власного здоров"я
Пушкарьова Т.А.
Лещенко А.М. Розвиток художньо-естетичної компетенції учнів Міська педагогічна виставка 2019