Самоосвіта

Тема
Проблемна тема «Створення сучасного медіа-освітнього простору для успішної самореалізації педагогів та учнів в умовах впровадження Нового Державного стандарту освіти в контексті Нової української школи»
Методична тема «Медіа-освіта, медіа-грамотність, медіа-компетентність як інноваційні складові професіоналізму сучасного педагога»
Виховна тема «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вихованців та учнів в умовах роботи шкільного медіа-холдингу «ВМ-НФ»
Проблемна тема МО вчителів філологічних дисциплін
Керівник Харенко Т.І.
Сучасні педагогічні новації, інформаційні, хмарні технології як форма компетентнісного підходу, наступність та перспективність при вивченні української мови як засіб реалізації Державних освітніх стандартів Нової української школи.
Харенко Т.І. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної компетентності школяра.
Лавринович І.Ю. Формування загальнокультурної грамотності учнів на уроках української мови та літератури
Єременко В.В. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури
Мандзій Н.Ф. Формування медіа компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури через використання сучасних інформаційних технологій
Добринь Л.М. Використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) на уроках зарубіжної літератури
Проблемна тема МО вчителів іноземної філології
Керівник Калошина Т.М.
Використання сучасних педагогічних новації, інформаційних, хмарних технологій як форму компетентнісного підходу при вивченні англійської мови як засіб реалізації Державних освітніх стандартів Нової української школи.
Калошина Т.М. Використання новітніх методик для розвитку навичок діалогічного мовлення учнів на середньому етапі навчання
Маямсіна О.М. Застосування інтерактивних технологій на уроках з англійської мови для формування комунікативної компетентності учнів, закріплення лексичних та граматичних одиниць мови за допомогою ігрових навчальних елементів.
Сарнацька Н.В. Метод проєктів на уроках англійської мови з елементами кооперативного навчання
Білібуха А.В. Забезпечення різноманітних форм сприйняття матеріалу як обов‘язкова умова успішної організації навчання англійської мови в початкових класах.
Проблемна тема МО вчителів точних наук
Керівник Горська І.С.
Методичні та дидактичні аспекти формування компетентно освіченої особистості учнів та вчителів МО шляхом впровадження інтерактивних та інформаційних технологій на уроках математики, інформатики, фізики в ході реалізації Державної освітнього стандарту
Горська І.С. Інноваційні технології навчання як умова особисто-орієнтованого підходу на уроках математики в ході реалізації державних освітніх стандартів.
Мацакова О.В. Самостійна робота учнів на уроках математики – ланка формування компетентної особистості учнів в ході реалізації державних освітніх стандартів.
Сергєєва Г.В. Розвиток математичної компетенції учнів старшої школи при підготовці до ЗНО
Остапко Я.В.
Павлюк О.О. Діджиталізація як тренд сучасної освіти.
Проблемна тема МО вчителів суспільно-природничих дисциплін
Керівник Давиденко Т.П.
Формування критично мислячої особистості через використання інноваційних медіаосвітніх технологій в умовах впровадження Нового Державного стандарту освіти
Давиденко Т.П. Формування критичного мислення учнів на уроках історії та географії через використання інтерактивних та медіаосвітніх технологій.
Буркот Л.П. Медіа-освітні технології на уроках географії
Старова І.В. Розвиток критичного мислення учнів під час роботи з медіа-джерелами на уроках історії та правознавства
Малига Л.П. Методи формування і розвитку критичного мислення учнів на уроках біології
Єлькін А.В. Формування медіа-інформаційної грамотності (МІГ) та критичного мислення в процесі уроків та у позаурочній діяльності.
Проблемна тема МО вчителів початкової школи
Керівник Кукуня Т.В.

Впровадження інформаційних та інтерактивних технологій навчання через формування ключових компетентностей молодших в ході реалізації нового державного стандарту початкової загальної освіти нової української школи.
Кукуня Т.В. Формування читацької компетенції у учнів початкових класів.
Верезовська О.І. Формування математичної компетенції у учнів початкових класів.
Тараненко Л.А. Впровадження інноваційних технологій на уроках математики.
Параскевич О.В. Використання інноваційних технологій на уроках мови навчання.
Єременко В. В. Ігрові технології навчання в початкових класах.
Андрійчишена О.В. Забезпечення наступності в формуванні компетентності освіченої собистості.
Юдіна С.В. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів відповідно до вимог НУШ.
Стадницька Ю.М. Діяльнісний підхід і ігрові методи навчання в умовах Нової української школи.
Проблемна тема МО вчителів фізичної культури
Керівник Бей В.І.
«Підвищення компетентності учителя фізичної культури через використання інноваційних технологій в ході реалізації Державного освітнього стандарту»
Бей В.І. Диференційований підхід до учнів на уроках фізичної культури.
Жидков Ю.М. Здоров’язберегаючі технології на уроках фізичної культури
Проблемна тема МО вчителів особистісного розвитку
Керівник Зінченко А.В.
Розвиток життєвої компетентності учнів на основі особистістного-орієнтованого підходу шляхом впровадження сучасності інформаційні та інтерактивні технології через реалізацію нового Державного освітнього стандарту.
Кокоріна О.М. Формування компетентно освіченої особистості учнів шляхом впровадження інформаційних та інтерактивних технологій
Зінченко А.В. Використання медіа освітніх технологій на уроках трудового навчання через інтерактивні технології в умовах впровадження Нового Державного стандарту освіти в контексті Нової української школи.
Болкова З.В. Формування життєвих навичок в учнів та усвідомленого ставлення до власного здоров”я