НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №19 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Закони України

Концепції

Концепція Нової української школи / упорядн. : Гриневич Лі­лія, Елькін Олександр, Калашнікова Світлана та ін. / заг. ред. Грищенка Михайла ; Міністерство освіти і науки України. – К., 2016. – 40 с.

Постанови Кабінету Міністрів України

Організація освітнього процесу в закладах освіти

1. Лист Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2022 р. №1/9530-22 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році».

2. Перелік рекомендованої МОН навчальної літератури на 2022/2023 навчальний рік

3. Лист ІМЗО від 15.08.2022 №22.1/10-1080 «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 р. №1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році»

5. Методичні рекомендації до проведення 01 вересня першого уроку : «Ми українці: честь і слава незламним!» 2022/2023 н.р.

6. Методичні рекомендації для вчителів початкових класів до проведення першого уроку в 2022/2023 н.р.

7. Лист МОН України від 02 серпня 2022 р. №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 н.р.

8. Лист МОН України від 27 липня 2022 р. № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 н.р.

9. Лист МОН України від 26 липня 2022р. № 1/8462-22 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану»

10. Лист МОН України від 06.03.2022 №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»

11. Лист МОН України № 4/1512-22 від 06.07.2022 «Про підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»

12. Державна служба України з надзвичайних ситуацій №03-1870/162-2 від 14.06.2022 року «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

13. Наказ МОН від 01.04.2022 №289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти»

14. Наказ МОН від 30.07.2021 №868 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення»

15. Постанова МОЗ від 06.09.2021 р.№10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної (COVID-19)»

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

17. Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

18. Наказ МОН України від 08 березня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 «Деякі питання організації дистанційного навчання»

19. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

20. Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

21. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

22. Наказ МОН України від 27.05.2021 р. №588 «Про внесення змін до наказу МОН України від 05.08.2016 р. №944 (про з’єднаний клас)

Типові освітні програми для ЗЗСО

Типові освітні програми для дітей з особливими освітніми  потребами

Початкова школа

Заклади ЗСО ІІ ступеня

Інституційний аудит

Професійні конкурси