НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Закони України

Концепції

Концепція Нової української школи / упорядн. : Гриневич Лі­лія, Елькін Олександр, Калашнікова Світлана та ін. / заг. ред. Грищенка Михайла ; Міністерство освіти і науки України. – К., 2016. – 40 с.

Постанови Кабінету Міністрів України

Організація освітнього процесу в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Типові освітні програми для ЗЗСО

Типові освітні програми для дітей з особливими освітніми  потребами

Початкова школа

Заклади ЗСО ІІ ступеня

Заклади ЗСО ІІІ ступеня

Навчальні програми

Інституційний аудит

Професійні конкурси