Чи несуть відповідальність батьки за навчання дитини в школі?

Відповідно до статті 53 Конституції України повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Виховання дітей – це відповідальна справа, а забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти є безпосереднім обов’язком батьків.

Під час дистанційного навчання, присутність дитини на уроках є обов’язковою, контроль за цим покладається на батьків дитини, бо відповідно до пункту 3 статті 55 Закону України «Про освіту», батьки зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей … (стаття 12 Закону України «Про охорону дитинства»).

На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти (стаття 25 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Основні обов’язки батьків щодо здобуття дітьми освіти:

🟢забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя (стаття 150 Сімейного кодексу України);

🟢сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання (стаття 55 Закону України «Про освіту»);

🟢дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності) (стаття 55 Закону України «Про освіту»).

Відповідальність батьків за невиконання обов’язків щодо здобуття освіти їхніми дітьми

❗Штрафні санкції

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (частини 1-4 стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Це від 850 грн до 1700 грн. 

Якщо ті самі дії вчиняються повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – накладається штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це від 1700 грн до 5100 грн.

❗Позбавлення батьківських прав

Також батьків можуть позбавити батьківських прав, якщо вони ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти (підпункт 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України).

Основні документами, які регулюють права та обов’язки батьків:

🔹https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 👉Закон України «Про освіту»

🔹https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 👉Закон України «Про повну загальну середню освіту»

🔹https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 👉Сімейний кодекс України

🔹https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text 👉Закон України «Про охорону дитинства»

Обережно! Вибухонебезпечні предмети!
Безпека на залізниці
Previous Article
Next Article