Освіта дітей з особливими освітніми потребами

Нормативні документи і методичні ресурси з питань інклюзивної освіти, професійної діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами розміщено у 

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства освіти і науки України

Типові освітні програми

Накази, листи Міністерства освіти і науки України

Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 “Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.”

Лист МОН України від 05.08.2019 № 1/9-498 “Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти у 2019/2020 н.р.”

Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

Лист МОН України №1/9-462 від 18.07.2019 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальний рік”

Лист МОН України від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”

Наказ МОН України від 25.06.2018 №677 “Про створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 423 від 01.04.2019 № 423 “Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти”

Наказ МОН України № 27 від 27.02.2019 № 27 “Про приймання системи автоматизації мроботи інклюзивно-ресурсних центрів”

Наказ МОН України № 1051 від 03.10.2018 “Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру”

Наказ МОН України № 977 від 06.09.2018 “Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами”

Лист МОН України від 06.02.2019 р. № 1/11-1143 “Щодо встановлення тарифного розряду асистенту вчителя”