gototop
Університет розвиває всі здібності, в тому числі і дурість. А. Чехов